Reklamasjon

Dersom det oppdages feil eller mangel ved varen må du, innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen, gi selger melding om at du vil reklamere varen. 

Fristen for å reklamere er innen 2 måneder etter at feilen eller mangelen ble oppdaget. Dersom du ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Alt etter forholdene kan du ha rett på ny vare, utbedring, erstatning eller heving av kjøpet. Ved eventuelle fraktskader må skaden meldes til selger senest innen 2 uker etter varemottak. Dersom dette ikke skjer vil evt krav bortfalle.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at du overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved en vare kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig via e-post. Bekreftelse på reklamasjonshenvendelsen vil komme på e-post til den e-postadressen som du har registrert i vår kundedatabase. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår eller håndtering fra din side i forbindelse med retursending av varen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake 
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering 
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)
  • Kreve erstatning

For skader som oppstår under transport må skaden meldes til oss senest 2 dager etter varemottak. 

Kopibeskyttet © 2024